Uutiset / tiedotteet

Paransimme tavoitettavuuttamme yritysnumerolla

Halusimme varmistaa, että meillä on yksi numero josta meidät tavoittaa meidät aina.

Otimme tämän vuoksi käyttöön yritysnumeron 010 292 8460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesla Wood Chipper Demo Days in Baltic States 1.6.-8.6.2012

Olimme mukana hakkurivalmistaja Keslan esittelykierroksella Virossa, Latviassa ja Liettuassa. 

Alla tunnelmia Baltiasta

7.2.2011 Uusi pienpuun energiatuki (PETU)

  • Pienpuun energiatukea maksetaan 10 e/m3 (verollinen), tämä korvaa entisen  Kemeralain korjuu- ja haketustuen

  • Tukea maksetaan nuoren metsän hoitokohteista ja ensiharvennuksista kertyvälle energiapuulle, vain kerran kohteelle

  • Tuen enimmäismäärä 45 m3/ha, ylimenevälle osalle tukea ei makseta

  • Pienin tuettava eräkoko 40 m3

  • Dokumenttina metsänkäyttöilmoitus ja mittaustodistus

  • Ei omaan käyttöön tai perheenjäsenille luovutetulle energiapuulle

  • Myös kunnat, seurakunnat ja yhtiöt voivat saada alennettua tukea, valtio ei saa

  • Vuodelle 2011 tukea on myönnetty 13,5 milj. euroa

  • Uusi pienpuutuki ja Kemera-laki tulevat voimaan samanaikaisesti, aikaisintaan v. 2011 puolivälissä.

 

LAKIEN VOIMAANTULO VAATII EU:N HYVÄKSYNNÄN

2012 TÄMÄ LUONNOS PIENPUUN ENERGIATUESTA EI TULE VOIMAAN!

Energiapuun ja metsähakkeen kysyntä kasvaa

Metsähakkeen käyttöä tullaan Suomessa lisäämään huomattavasti. Vuonna 2008 puupolttoaineiden käyttö lämpölaitoksissa ja voimaloissa oli 4,6 miljoonaa kuutiometriä ja yksityistalouksissa 6,7 miljoonaa kuutiota. MTK:n energiastrategian tavoitteena on lisätä puuenergian käyttöä 15 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2020 mennessä.

Suomalainen puu on uusiutuva energialähde ja hyvin hoidettu metsä sitoo kasvaessaan hiilidioksidia. Metsästä saatavan puuenergian käytön lisääminen on siksi hyvin perusteltua.

Suomalaiset metsät ja metsänomistajat ovat aina tuottaneet laadukasta puuta teollisuuden tarpeisiin ja nyt metsästä odotetaan lisää raaka-ainetta energiakäyttöön.

Jotta metsähakkeen käytön lisääminen on mahdollista, tulee metsänomistajan saada tuottamastaan puusta markkinahintainen korvaus ja metsässä tehtävän työn laatu on oltava hyvää, jotta metsä tuottaa jatkossakin.