Haketus ja kuljetuspalvelut

Pääasiallinen palvelumme on energiapuun haketus- ja kuljetus metsästä voimalaitoksille. Tarjoamme myös haketuspalvelua terminaalissa ja maatiloilla nykyaikaisilla suurtehohakkureilla. Raekoko vaihtelee asiakkaan valinnan mukaisesti 40-100mm. Hake soveltuu sekä suurin että pieniin polttimiin.

Kaukolämpö

Hoidamme Karvian kunnan omistaman aluelämpölaitoksen ylläpitoa. Lisäksi toimitamme raaka-ainetta voimalaitoksille Länsi-Suomessa. Pystymme hahmottamaan energiapuun elinkaarta sekä metsänomistajan että energiatuottajan näkökulmasta.